Home/สินค้า/ตรายางหมึกในตัว (แฟลช)/ตรายางหมึกในตัว (แฟลช) ด้ามทองเหลือง

ตรายางหมึกในตัว (แฟลช) ด้ามทองเหลือง

ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช

ด้ามทองเหลือง

เมื่อต้องการเลือกเครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตในแต่ละวันง่ายขึ้น ตรายางเป็นตัวเลือกที่ดี เพราะมันทำให้ท่านสื่อสารเนื้อหาโดยใช้เวลาและความพยายามเพียงเล็กน้อย ด้วยตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช แบบด้ามทองเหลืองที่สวยงามหรูหรา ดูโดดเด่นเตะตาเมื่ออยู่บนโต๊ะทำงาน เมื่อใช้งานก็ได้รอยประทับที่คมชัดอ่านง่าย และ ไม่ต้องเสียเวลายุ่งยากกับตลับน้ำหมึกแต่อย่างใด

วิธีเติมน้ำหมึก

ราคาทุกรายการต่อไปนี้ เป็นราคาลดพิเศษ 30% แล้ว

มี 9 รายการ

 • ข้อความของท่าน
  20 x 20 มม.

  BRASS 20 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามหัวเพชร
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ :20 x 20 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 3 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  38 x 38 มม.

  BRASS 38 Round

  458.00 ฿

  BRASS 38 Round ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช

  ด้ามทองเหลือง พื้นที่ประทับรูปวงกลม

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 38 x 38 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 7 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  40 x 40 มม.

  BRASS 40 Round

  479.00 ฿

  BRASS 40 Round ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช

  ด้ามทองเหลือง พื้นที่ประทับรูปวงกลม

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 40 x 40 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 7 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  42 x 42 มม.

  BRASS 42 Round

  500.00 ฿

  BRASS 42 Round ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช

  ด้ามทองเหลือง พื้นที่ประทับรูปวงกลม

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 42 x 42 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 8 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  45 x 45 มม.

  BRASS 45 Round

  549.00 ฿

  BRASS 45 Round ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช

  ด้ามทองเหลือง พื้นที่ประทับรูปวงกลม

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 45 x 45 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 8 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  42 x 42 มม.

  XINAN BRASS 42 Round ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช

  ด้ามทองเหลือง พื้นที่ประทับรูปวงกลม

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 42 x 42 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 8 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  30 x 40 มม.

  BRASS 3040 Oval ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช
  ด้ามทองเหลือง พื้นที่ประทับรูปวงรี

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 30 x 40 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 5 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  30 x 45 มม.

  BRASS 3045 Oval ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช
  ด้ามทองเหลือง พื้นที่ประทับรูปวงรี

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 30 x 45 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 5 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  30 x 40 มม.

  BRASS 3040 Oval ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช
  ด้ามทองเหลือง XINAN พื้นที่ประทับรูปวงรี

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 30 x 40 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 5 บรรทัด