Home/สินค้า/ตรายางหมึกในตัว (แฟลช)/ตรายางหมึกในตัว (แฟลช) แบบแฟนซี

ตรายางหมึกในตัว (แฟลช) แบบแฟนซี

ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช

แบบแฟนซี ด้ามสีโปร่งใส แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ไม่ว่าจะเป็นการใช้ส่วนตัวหรือใช้ในการทำงาน การใช้ตราประทับก็เป็นวิธีที่ประหยัดเวลา แทนที่จะเขียนข้อความซ้ำๆครั้งแล้วครั้งเล่า ท่านสามารถทำการกดแล้วปล่อยตรายางที่ทำขึ้นมาเฉพาะเรื่องนั้นๆได้ง่ายๆ ยิ่งกับตรายางหมึกในตัวแบบแฟลชด้วยแล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องยุ่งยากกับแป้นหมึก ที่ติดมาภายในด้ามตรายางแบบอื่นอยู่บ่อยๆอีกด้วย

วิธีเติมน้ำหมึก

ราคาทุกรายการต่อไปนี้ เป็นราคาลดพิเศษ 30% แล้ว

มี 4 รายการ