ตรายางหมึกในตัว (แฟลช) แบบมีพวงกุญแจ

ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช

แบบมีพวงกุญแจ

เมื่อต้องการเลือกเครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตในแต่ละวันง่ายขึ้น ตรายางเป็นตัวเลือกที่ดี เพราะมันทำให้ท่านสื่อ
สารเนื้อหาโดยใช้เวลาและความพยายามเพียงเล็กน้อย ด้วยตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช แบบมีพวงกุญแจ
นอกจากท่านจะทำให้ท่านสามารถพกพาตรายางคู่ใจไปกับตัวท่านได้แล้ว ท่านยังพกพากุญแจติดไปกับมัน
ได้อีกด้วย เราออกแบบตรายางแบบนี้ให้สวยงามน่าใช้ คู่ควรแก่การพกพา มีในสต๊อกพร้อมเสนอท่านทันที

วิธีเติมน้ำหมึก

ราคาทุกรายการต่อไปนี้ เป็นราคาลดพิเศษ 30% แล้ว

มี 5 รายการ

 • ข้อความของท่าน
  11 x 28 มม.

  HX 1128 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้าม+สายกุญแจ
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ :11 x 28 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  11 x 28 มม.

  HA 1128 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้าม+สายกุญแจ
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ :11 x 28 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  11 x 28 มม.

  HX 1128 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้าม+สายกุญแจ
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ :11 x 28 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  11 x 28 มม.

  HX 1128 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้าม+สายกุญแจ
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ :11 x 28 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  11 x 28 มม.

  HX 1128 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้าม+สายกุญแจ
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ :11 x 28 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด