Home/สินค้า/ตรายางหมึกในตัว (แฟลช)/ตรายางหมึกในตัว (แฟลช) แบบวงรี

ตรายางหมึกในตัว (แฟลช) แบบวงรี

ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช

แบบวงรี

เมื่อต้องการเลือกเครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตในแต่ละวันง่ายขึ้น ตรายางเป็นตัวเลือกที่ดี เพราะมันทำให้ท่านสื่อสารเนื้อหาโดยใช้เวลาและความพยายามเพียงเล็กน้อย ด้วยตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ท่านจะได้งาน
ประทับที่คมชัดอ่านง่าย และ ไม่ต้องเสียเวลายุ่งยากกับตลับน้ำหมึกแต่อย่างใด

วิธีเติมน้ำหมึก

ราคาทุกรายการต่อไปนี้ เป็นราคาลดพิเศษ 30% แล้ว

มี 10 รายการ

 • ข้อความของท่าน
  25 x 35 มม.

  HA 2535 Oval ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปวงรี

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 25 x 35 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 4 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  30 x 40 มม.

  HA 3040 Oval ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปวงรี

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 30 x 40 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 5 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  34 x 46 มม.

  HA 3446 Oval ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปวงรี

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 34 x 46 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 6 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  37 x 52 มม.

  HA 3752 Oval ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปวงรี

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 37 x 52 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 7 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  30 x 45 มม.

  TH 3045 Oval

  222.00 ฿

  TH 3045 Oval ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามหัวเพชร
  พื้นที่ประทับรูปวงรี

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 30 x 45 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 5 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  33 x 45 มม.

  TH 3345 Oval

  265.00 ฿

  TH 3345 Oval ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามหัวเพชร
  พื้นที่ประทับรูปวงรี

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 33 x 45 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 6 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  35 x 50 มม.

  TH 3550 Oval

  299.00 ฿

  TH 3550 Oval ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามหัวเพชร
  พื้นที่ประทับรูปวงรี

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 35 x 50 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 6 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  30 x 40 มม.

  BRASS 3040 Oval ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช
  ด้ามทองเหลือง พื้นที่ประทับรูปวงรี

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 30 x 40 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 5 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  30 x 45 มม.

  BRASS 3045 Oval ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช
  ด้ามทองเหลือง พื้นที่ประทับรูปวงรี

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 30 x 45 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 5 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  30 x 40 มม.

  BRASS 3040 Oval ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช
  ด้ามทองเหลือง XINAN พื้นที่ประทับรูปวงรี

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 30 x 40 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 5 บรรทัด