Home/สินค้า/ตรายางหมึกในตัว (แฟลช)/ตรายางหมึกในตัว (แฟลช) แบบสี่เหลี่ยม

ตรายางหมึกในตัว (แฟลช) แบบสี่เหลี่ยม

ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช

แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า

เมื่อต้องการเลือกเครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตในแต่ละวันง่ายขึ้น ตรายางเป็นตัวเลือกที่ดี เพราะมันทำให้ท่านสื่อสารเนื้อหาโดยใช้เวลาและความพยายามเพียงเล็กน้อย ด้วยตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ท่านจะได้งาน
ประทับที่คมชัดอ่านง่าย และ ไม่ต้องเสียเวลายุ่งยากกับตลับน้ำหมึกแต่อย่างใด

วิธีเติมน้ำหมึก

ราคาทุกรายการต่อไปนี้ เป็นราคาลดพิเศษ 30% แล้ว

มี 58 รายการ

 • ข้อความของท่าน
  10 x 35 มม.

  HA 1035 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 10 x 35 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  10 x 45 มม.

  HA 1045 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 10 x 45 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  10 x 55 มม.

  HA 1055 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 10 x 55 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  10 x 70 มม.

  HA 1070 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 10 x 70 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  15 x 43 มม.

  HA 1543 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 15 x 43 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  15 x 56 มม.

  HA 1556 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 15 x 56 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  15 x 80 มม.

  HA 1580 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 15 x 80 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  18 x 78 มม.

  HA 1878ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 18 x 78 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 3 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  22 x 43 มม.

  HA 2243 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 22 x 43 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 4 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  22 x 55 มม.

  HA 2255 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 22 x 55 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 4 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  22 x 67 มม.

  HA 2267 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 22 x 67 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 4 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  22 x 78 มม.

  HA 2278 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 22 x 78 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 4 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  27 x 63 มม.

  HA 2763 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 27 x 63 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 5 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  27 x 78 มม.

  HA 2767 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 27 x 67 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 5 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  27 x 78 มม.

  HA 2778 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 27 x 78 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 5 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  32 x 67 มม.

  HA 3267 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 32 x 67 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 6 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  32 x 80 มม.

  HA 3280 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 32 x 80 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 6 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  35 x 70 มม.

  HA 3570 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 35 x 70 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 6 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  43 x 55 มม.

  HA 4355 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 43 x 55 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 8 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  43 x67 มม.

  HA 4367 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 43 x 67 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 8 บรรทัด