Home/สินค้า/ตรายางหมึกในตัว (แฟลช)/ตรายางหมึกในตัว (แฟลช) แบบวงกลม

ตรายางหมึกในตัว (แฟลช) แบบวงกลม

ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช

แบบวงกลม

เมื่อต้องการเลือกเครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตในแต่ละวันง่ายขึ้น ตรายางเป็นตัวเลือกที่ดี เพราะมันทำให้ท่านสื่อสารเนื้อหาโดยใช้เวลาและความพยายามเพียงเล็กน้อย ด้วยตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ท่านจะได้งาน
ประทับที่คมชัดอ่านง่าย และ ไม่ต้องเสียเวลายุ่งยากกับตลับน้ำหมึกแต่อย่างใด

วิธีเติมน้ำหมึก

ราคาทุกรายการต่อไปนี้ เป็นราคาลดพิเศษ 30% แล้ว

มี 31 รายการ

 • ข้อความของท่าน
  23 x 23 มม.

  HA 23 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปวงกลม

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 23 x 23 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 4 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  28 x 28 มม.

  HA 28 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปวงกลม

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 28 x 28 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 5 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  38 x 38 มม.

  HA 38 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปวงกลม

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 38 x 38 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 7 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  40 x 40 มม.

  HA 40 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปวงกลม

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 40 x 40 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 7 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  42 x 42 มม.

  HA 42 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปวงกลม

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 42 x 42 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 8 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  45 x 45 มม.

  HA 45 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปวงกลม

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 45 x 45 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 8 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  51 x 51 มม.

  HA 51 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปวงกลม

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 51 x 51 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 10 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  25 x 25 มม.

  TH 25 Round

  119.00 ฿

  TH 25 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามหัวเพชร
  พื้นที่ประทับรูปวงกลม

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 25 x 25 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 4 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  30 x 30 มม.

  TH 30 Round

  180.00 ฿

  TH 30 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามหัวเพชร
  พื้นที่ประทับรูปวงกลม

  ขนาดพื้นที่ประทับ :30 x 30 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 5 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  36 x 36 มม.

  TH 36 Round

  215.00 ฿

  TH 36 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามหัวเพชร
  พื้นที่ประทับรูปวงกลม

  ขนาดพื้นที่ประทับ :36 x 36 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 7 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  38 x 38 มม.

  TH 38 Round

  250.00 ฿

  TH 38 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามหัวเพชร
  พื้นที่ประทับรูปวงกลม

  ขนาดพื้นที่ประทับ :38 x 38 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 7 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  40 x 40 มม.

  TH 40 Round

  248.00 ฿

  TH 40 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามหัวเพชร
  พื้นที่ประทับรูปวงกลม

  ขนาดพื้นที่ประทับ :40 x 40 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 7 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  42 x 42 มม.

  TH 42 Round

  295.00 ฿

  TH 42 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามหัวเพชร
  พื้นที่ประทับรูปวงกลม

  ขนาดพื้นที่ประทับ :42 x 42 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 8 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  45 x 45 มม.

  HB 45 Round

  312.00 ฿

  TH 45 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามหัวเพชร
  พื้นที่ประทับรูปวงกลม

  ขนาดพื้นที่ประทับ :45 x 45 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด :8 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  25 x 25 มม.

  HB 25 Round

  119.00 ฿

  HB 25 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามหัวเพชร
  พื้นที่ประทับรูปวงกลม

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 25 x 25 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 4 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  38 x 38 มม.

  BRASS 38 Round

  458.00 ฿

  BRASS 38 Round ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช

  ด้ามทองเหลือง พื้นที่ประทับรูปวงกลม

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 38 x 38 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 7 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  40 x 40 มม.

  BRASS 40 Round

  479.00 ฿

  BRASS 40 Round ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช

  ด้ามทองเหลือง พื้นที่ประทับรูปวงกลม

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 40 x 40 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 7 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  42 x 42 มม.

  BRASS 42 Round

  500.00 ฿

  BRASS 42 Round ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช

  ด้ามทองเหลือง พื้นที่ประทับรูปวงกลม

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 42 x 42 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 8 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  45 x 45 มม.

  BRASS 45 Round

  549.00 ฿

  BRASS 45 Round ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช

  ด้ามทองเหลือง พื้นที่ประทับรูปวงกลม

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 45 x 45 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 8 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  42 x 42 มม.

  XINAN BRASS 42 Round ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช

  ด้ามทองเหลือง พื้นที่ประทับรูปวงกลม

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 42 x 42 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 8 บรรทัด