Home/สินค้า/ตรายางหมึกในตัว (แฟลช)/ตรายางหมึกในตัว (แฟลช) แบบสี่เหลี่ยมจตุรัส

ตรายางหมึกในตัว (แฟลช) แบบสี่เหลี่ยมจตุรัส

ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช

แบบสี่เหลี่ยมจตุรัส

เมื่อต้องการเลือกเครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตในแต่ละวันง่ายขึ้น ตรายางเป็นตัวเลือกที่ดี เพราะมันทำให้ท่านสื่อสารเนื้อหาโดยใช้เวลาและความพยายามเพียงเล็กน้อย ด้วยตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ท่านจะได้งาน
ประทับที่คมชัดอ่านง่าย และ ไม่ต้องเสียเวลายุ่งยากกับตลับน้ำหมึกแต่อย่างใด

วิธีเติมน้ำหมึก

ราคาทุกรายการต่อไปนี้ เป็นราคาลดพิเศษ 30% แล้ว

มี 7 รายการ

 • ข้อความของท่าน
  20 x 20 มม.

  HA 2020 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 20 x 20 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 3 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  25 x 25 มม.

  HA 2525 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 25 x 25 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 4 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  40 x 40 มม.

  HA 4040 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 40 x 40 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 7 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  18 x 18 มม.

  TH 1818 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามหัวเพชร
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

  ขนาดพื้นที่ประทับ :18 x 18 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 3 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  20 x 20 มม.

  TH 2020 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามหัวเพชร
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

  ขนาดพื้นที่ประทับ :20 x 20 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 3 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  25 x 25 มม.

  TH 2525 Square

  139.00 ฿

  TH 2525 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามหัวเพชร
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

  ขนาดพื้นที่ประทับ :25 x 25 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 4 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  20 x 20 มม.

  BRASS 20 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามหัวเพชร
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ :20 x 20 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 3 บรรทัด