Home/สินค้า/แป้นน้ำหมึกตรายาง/แป้นน้ำหมึกแห้งเร็วสำหรับอุตสาหกรรม

แป้นน้ำหมึกแห้งเร็วสำหรับอุตสาหกรรม

แป้นน้ำหมึกแห้งเร็วสำหรับอุตสาหกรรม

เมื่อท่านมองหาแป้นหมึกที่ดี ท่านก็คงอยากได้แป้นหมึกที่แข็งแรงกว่าแป้นหมึกทั่วไปโดยเฉลี่ย ใช้งานได้สมบูรณ์แบบเมื่อต้องประทับลงบนผิวหน้าวัสดุที่มันเงาหรือไม่มีรูพรุน เช่น พลาสติก โลหะ ภาพถ่าย หรือซองบรรจุอาหาร TAT Quick Dry stamp pads และ StazOn Stamp Pads คือแป้นหมึกที่ถูกออกแบบสำหรับงานที่แป้นหมึกมาตรฐาน
ที่ใช้กันทั่วไปไม่สามารถทำได้ มันมีมาตรฐานสูงและใช้งานได้ทนทานยาวนาน เชื่อถือได้แท้จริง