Home/สินค้า/แป้นน้ำหมึกตรายาง/ตลับน้ำหมึกสำหรับเปลี่ยนในด้ามตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

ตลับน้ำหมึกสำหรับเปลี่ยนในด้ามตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

ตลับน้ำหมึก

ตรายางมึกในตัวแบบตลับพลิกใช้ง่าย ประหยัดทั้งเวลาและพลังงานที่ต้องใช้ไป ด้วยตราประทับแบบหมึกในตัวแบบตลับพลิกของ TRODAT และ SHINY ที่มีคุณภาพสูง มีความทนทานใช้ได้นานหลายปี เมื่อตรายางของท่านน้ำหมึกน้อยลง เรามีแป้นหมึกสำหรับเปลี่ยนให้กับตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก ที่ท่านต้องการให้มัน
กลับมาใช้ได้คุณภาพตามปกติอีกครั้งหนึ่ง

วิธีเติมน้ำหมึก
วิธีเปลี่ยนตลับหมึก

ราคาทุกรายการต่อไปนี้ เป็นราคาลดพิเศษ 30% แล้ว

มี 131 รายการ