Home/สินค้า/ตรายางหมึกในตัว (ตลับพลิก)/ตรายางหมึกในตัว (ตลับพลิก) TRODAT/ตรายางหมึกในตัว (ตลับพลิก) Trodat รุ่นประหยัด

ตรายางหมึกในตัว (ตลับพลิก)Trodat

รุ่นประหยัด

ตรายางหมึกในตัว Trodat

รุ่นประหยัด

เมื่อต้องการเลือกเครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตในแต่ละวันง่ายขึ้น ตรายางเป็นตัวเลือกที่ดี ด้วยตรายางหมึกในตัว
แบบตลับพลิก Trodat รุ่นประหยัด จะทำให้ท่านนอกจากได้ใช้ตรายางที่มีความทนทาน
มีอายุการใช้งานยาวนานและยังได้ภาพที่ประทับก็คมชัดอ่านง่ายแล้ว ท่านยังประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

วิธีเติมน้ำหมึก
วิธีเปลี่ยนตลับหมึก

ราคาทุกรายการต่อไปนี้ เป็นราคาลดพิเศษ 30% แล้ว

มี 9 รายการ

 • ข้อความของท่าน
  14 x 38 มม.

  Trodat-TR-3911

  199.00 ฿

  Trodat-TR-3911 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 14 x 38 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 3 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  14 x 38 มม.
  Out of stock

  Trodat-TR-3911/L ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 14 x 38 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 3 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  18 x 47 มม.

  Trodat-TR-3912

  255.00 ฿

  Trodat-TR-3912 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 18 x 47 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 4 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  22 x 58 มม.
  Out of stock

  Trodat-TR-3913

  263.00 ฿

  Trodat-TR-3913 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 22 x 58 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 4 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  25 x 70 มม.

  Trodat-TR-3915

  356.00 ฿

  Trodat-TR-3915 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 25 x 70 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 5 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  40 x 60 มม.

  Trodat-TR-3927

  559.00 ฿

  Trodat-TR-3927 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 40 x 60 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 8 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  38 x 38 มม.

  Trodat-TR-3638

  415.00 ฿

  Trodat-TR-3638 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ : วงกลม

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 38 x 38 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 7 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  42 x 42 มม.

  Trodat-TR-3642

  455.00 ฿

  Trodat-TR-3642 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  รูปพื้นที่ประทับ :วงกลม

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 42 x 42 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 8 บรรทัด