Home/สินค้า/ตรายางหมึกในตัว (ตลับพลิก)/ตรายางหมึกในตัว (ตลับพลิก) TRODAT/ตรายางหมึกในตัว (ตลับพลิก) Trodat สี่เหลี่ยมผืนผ้า/วันที่

ตรายางหมึกในตัว (ตลับพลิก)Trodat

สี่เหลี่ยมผืนผ้า/วันที่

ตรายางหมึกในตัว Trodat

สี่เหลี่ยมผืนผ้า/วันที่

เมื่อต้องการเลือกเครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตในแต่ละวันง่ายขึ้น ตรายางเป็นตัวเลือกที่ดี ด้วยตรายางหมึกในตัว
แบบตลับพลิก Trodat พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า/วันที่ จะทำให้ท่านนอกจากได้ใช้ตรายางที่มีความทน
ทานมีอายุการใช้งานยาวนานและยังได้ภาพที่ประทับก็คมชัดอ่านง่ายแล้ว ท่านยังประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

วิธีเติมน้ำหมึก
วิธีเปลี่ยนตลับหมึก

ราคาทุกรายการต่อไปนี้ เป็นราคาลดพิเศษ 30% แล้ว

มี 12 รายการ