Home/สินค้า/ตรายางแบบพิเศษ/เครื่องดันนูนแบบพกพา

เครื่องดันนูนแบบพกพา

เครื่องดันนูนแบบพกพา

พร้อมด้วยแม่พิมพ์ดันนูน และ วัสดุ

ถ้าหากกำลังมองหาวิธียกะดับชั้นให้กับจดหมาย, บรรจุภัณฑ์, ไฟล์ และ เอกสารต่างๆ ตราประทับเป็นตัวเลือก
ที่ดีตัวหนึ่ง แต่ถ้าหากกำลังหาทางเพิ่มเนื้อหาของสไตล์ เครื่องดันนูนเป็นเครื่องมือที่ดีกว่า ด้วยสัญลักษณ์
ที่เป็นตัวย่อและเครื่องดันนูนระดับพื้นฐานนี้ ท่านสามารถเพิ่มตัวเลือกฟอยล์และแบบตัวอักษรในตราประทับ
ในการรับรองได้
เครื่องดันนูนส่วนตัวและแม่พิมพ์ดันนูนทองเหลือง เป็นเครื่องมือที่สามารถพกพาได้และควรต้องมีประจำทุกโต๊ะ
ทำงานในธุรกิจของท่าน เครื่องมือนี้ช่วยท่านสร้างภาพที่เป็นระเบียบที่ทำให้ลูกค้าของท่านประทับใจได้
เราจัดให้มีเครื่องนี้ไว้และเรามีความภูมิใจที่ได้จัดเตรียมเครื่องดันนูนและแม่พิมพ์ดันนูนทองเหลืองคุณภาพสูง
ไว้ให้ท่านเลือกใช้ได้ สินค้าแต่ละชิ้นทนทานใช้งานได้เป็นหมื่นๆครั้ง อายุใช้งานนานหลายปี ในขณะที่
ประทับตราได้ชัดเจนและสวยงามทุกครั้ง ซึ่งหมายความว่า ท่านไว้ใจงานดันนูนที่ต้องทำชนิดไม่ต้องกังวล
อีกต่อไปได้เลย

ราคาทุกรายการต่อไปนี้ เป็นราคาลดพิเศษ 30% แล้ว

มี 20 รายการ