Home/สินค้า/น้ำหมึกตรายาง/น้ำหมึกพิมพ์ผ้า

น้ำหมึกแห้งเร็วพิมพ์ผ้า เสื้อยืดคอกลม

น้ำหมึกแห้งเร็วพิมพ์ผ้า เสื้อยืดคอกลม

สำหรับตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช

เมื่อต้องการเลือกน้ำหมึกสำหรับแต่วัสดุที่จะประทับลงไป ท่านไม่สามารถใช้น้ำหมึกอะไรก็ได้ ตรายางแต่ละ
แบบใช้กับน้ำหมึกโดยเฉพาะซึ่งติดได้ดีบนวัสดุที่ต้องการประทับลงไป เรามีน้ำหมึกเชื้อโซลเว้นท์ชนิดแห้งเร็ว
สามารถประทับลงบนวัสดุเช่น ผ้า และเสื้อยืดคอกลมโดยเฉพาะ ที่ใช้กับตรายางหมึกหมึกในตัวแบบแฟลช

วิธีเติมน้ำหมึก

ราคาทุกรายการต่อไปนี้ เป็นราคาลดพิเศษ 30% แล้ว

มี 3 รายการ