Home/สินค้า/น้ำหมึกตรายาง/น้ำหมึกแห้งเร็ว Magic Ink

น้ำหมึกแห้งเร็วเชื้อโซลเว้นท์ Magic Ink

สำหรับใช้กับตรายางธรรมดาทั่วไป และ
ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

น้ำหมึกแห้งเร็วเชื้อโซลเว้นท์ Magic Ink

เมื่อต้องการเลือกน้ำหมึกสำหรับแต่วัสดุที่จะประทับลงไป ท่านไม่สามารถใช้น้ำหมึกอะไรก็ได้ ตรายางแต่ละแบบใช้กับน้ำหมึกโดยเฉพาะซึ่งติดได้ดีบนวัสดุที่ต้องการประทับลงไป เรามีน้ำหมึกเชื้อโซลเว้นท์ชนิดแห้งเร็วสามารถประทับลงบนวัสดุเช่น พลาสติก แก้ว เซรามิค โลหะ ผ้า และวัสดุผิวมัน ที่ใช้กับ ตรายางทั่วไป โดยเฉพาะ

วิธีเติมน้ำหมึก

ราคาทุกรายการต่อไปนี้ เป็นราคาลดพิเศษ 30% แล้ว

มี 4 รายการ