Home/สินค้า/น้ำหมึกตรายาง/น้ำหมึกเชื้อน้ำ เติมแป้นหมึกและตลับหมึกทั่วไป

น้ำหมึกเชื้อน้ำ เติมแป้นหมึกและตลับหมึกทั่วไป

น้ำหมึกเชื้อน้ำ เติมแป้นหมึกและตลับหมึกทั่วไป

เมื่อท่านต้องการเติมน้ำหมึกให้กับตรายางของท่าน ตรายางส่วนใหญ่ถูกออกแบบให้มีการใช้งานง่าย เติม
น้ำหมึกได้ง่าย จะยากแค่ตอนเวลาที่จะหาน้ำหมึกให้ตรงกับแบบตรายางที่เราใช้แค่นั้น เรามีน้ำหมึกที่ใช้ได้ดี
กับตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิกยี่ห้อ Trodat, Shiny และ Wes และยังใช้ได้ดีสำหรับตรายางทั่วไปด้วย