Home/ตรายางคำสำเร็จหมึกในตัว

ตรายางคำสำเร็จ
หมึกในตัวแบบตลับพลิก

ตรายางคำสำเร็จ
หมึกในตัวแบบตลับพลิกรุ่น ECO ทุกสี

เราใช้ตรายางทำหน้าที่เหมือนเครื่องมือสารพัดประโยชน์ในสำนักงานที่มีอยู่ในตลาดในขณะนี้ ด้วยข้อความ
หรือ คำสำเร็จที่ถูกต้องซึ่งเรามีอยู่ในสต๊อกของเรา ท่านสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและง่ายขึ้นตลอด
วันทำงานของท่านได้ เพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลที่ถูกต้อง ตรวจข้อความหรือคำสำเร็จ
ที่มีในสต๊อกของเราได้เลย

วิธีเติมน้ำหมึก

ราคาทุกรายการต่อไปนี้ เป็นราคาลดพิเศษ 30% แล้ว

มี 72 รายการ