Home/ตรายางคุณครู/รวมแบบงานตรายางคุณครู

รวมแบบงานตรายางคุณครู

รวมแบบงานตรายางคุณครู

รวมแบบงานตรายางคุณครู

การสื่อสารโดยใช้ตรายางเป็นวิธีการสื่อสารที่ดี แต่บางครั้งมันก็มีเนื้อหาน้อยไป ภาพสื่อความหมายไม่ดีพอบ้าง
ในคลังแบบงานตรายางคุณครูของเราใช้ภาพสนุกสนานเพื่อสื่อความหมายของข่าวสารนั้นๆ งานออกแบบเหล่านี้
มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ในการทำงานกับเด็กที่ยังอายุน้อยอยู่ โดยผู้ใช้คือครู, เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก
ตอนกลางวัน และ สถานดูแลเด็กเล็ก งานออกแบบเหล่านี้ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานในขณะที่สามารถเพิ่ม
รอยยิ้มให้กับเด็กๆได้ เรามีงานออกแบบไว้ให้ท่านเลือกใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ท่านสามารถเลือกใช้
ได้ฟรี 1 แบบ ต่อตรายาง 1 อัน ที่ท่านเลือกสั่งจาก Rubber Stamp Globe

มี 36 รายการ