วิธีการเติมน้ำหมึกให้ตรายางด้ามปากกา

1.ถอดผาปากกาออก

2.หยดหมึกลงบนตลับหมึก