• 15 x 55 mm

  C – 1555

  129.00 ฿

  C-1555 สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  C-1555 ตรายางด้ามพลาสติก

  ขนาดพื้นที่ประทับ: 15 x 55 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 2

 • 15 x 20 mm

  C-1520

  91.00 ฿

  สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  C-1520 ตรายางด้ามพลาสติก

  ขนาดพื้นที่ประทับ: 15 x 20 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 2 บรรทัด

 • 15 x 37 mm

  C-1537

  107.00 ฿

  สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  C-1537 ตรายางด้ามพลาสติก

  ขนาดพื้นที่ประทับ: 15 x 37 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 2 บรรทัด

 • 15 x 45 mm

  C-1545

  118.00 ฿

  สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  C-1545 ตรายางด้ามพลาสติก

  ขนาดพื้นที่ประทับ: 15 x 45 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 2 บรรทัด

 • 15 x 66 mm

  C-1566

  156.00 ฿

  สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  C-1566 ตรายางด้ามพลาสติก

  ขนาดพื้นที่ประทับ: 15 x 66 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 2 บรรทัด

 • 25 x 37 mm

  C-2537

  140.00 ฿

  สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  C-2537 ตรายางด้ามพลาสติก

  ขนาดพื้นที่ประทับ: 25 x 37 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 4 บรรทัด

 • 25 x 45 mm

  C-2545

  166.00 ฿

  สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  C-2545 ตรายางด้ามพลาสติก

  ขนาดพื้นที่ประทับ: 25 x 45 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 4 บรรทัด

 • 25 x 55 mm

  C-2555

  182.00 ฿

  สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  C-2555 ตรายางด้ามพลาสติก

  ขนาดพื้นที่ประทับ: 25 x55 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 4 บรรทัด

 • 25 x 70 mm

  C-2570

  193.00 ฿

  สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  C-2570 ตรายางด้ามพลาสติก

  ขนาดพื้นที่ประทับ: 25 x 70 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 4 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  15 x 43 มม.

  HA 1543 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 15 x 43 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  15 x 56 มม.

  HA 1556 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 15 x 56 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  22 x 43 มม.

  HA 2243 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 22 x 43 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 4 บรรทัด

Go to Top