สี่เหลี่ยมผืนผ้า
C-2555 ตรายางด้ามพลาสติก

ขนาดพื้นที่ประทับ: 25 x55 มม.
จำนวนบรรทัดสูงสุด: 4 บรรทัด