BCF-4/4-3000 นามบัตร หรือ บัตรสมาชิกแบบพับครึ่ง
นามบัตรพิมพ์ออฟเซทสี่สีสองหน้าพับครึ่ง
กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม ขนาด 110 x 90 มม.

จำนวนพิมพ์ 3000 ใบ