สี่เหลี่ยมจัตุรัส
C-2020 ตรายางด้ามพลาสติก

ขนาดพื้นที่ประทับ: 20 x 20 มม.
จำนวนบรรทัดสูงสุด: 3 บรรทัด