• 15 x 55 mm

  C – 1555

  129.00 ฿

  C-1555 สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  C-1555 ตรายางด้ามพลาสติก

  ขนาดพื้นที่ประทับ: 15 x 55 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 2

 • 20 x 55 mm

  C – 2055

  140.00 ฿

  C-2055 สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  C-2055 ตรายางด้ามพลาสติก

  ขนาดพื้นที่ประทับ: 20 x 55 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 3

 • 10 x 20 mm

  C-1020

  70.00 ฿

  C-1020 ตรายางด้ามพลาสติก

  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ: 10 x 20 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 2 บรรทัด

 • C-1037

  91.00 ฿

  สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  C-1020 ตรายางด้ามพลาสติก

  ขนาดพื้นที่ประทับ: 10 x 37 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 2 บรรทัด

 • C-1045

  91.00 ฿

  สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  C-1045 ตรายางด้ามพลาสติก

  ขนาดพื้นที่ประทับ: 10 x 45 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 2 บรรทัด

 • C-1055

  97.00 ฿

  สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  C-1055 ตรายางด้ามพลาสติก

  ขนาดพื้นที่ประทับ: 10 x 55 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 2 บรรทัด

 • C-1066

  118.00 ฿

  สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  C-1066 ตรายางด้ามพลาสติก

  ขนาดพื้นที่ประทับ: 10 x 66 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 2 บรรทัด

 • 10 x 80 mm

  C-1080

  140.00 ฿

  สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  C-1080 ตรายางด้ามพลาสติก

  ขนาดพื้นที่ประทับ: 10 x 80 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 2 บรรทัด

 • 10 x 98 mm

  C-1098

  156.00 ฿

  สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  C-1098 ตรายางด้ามพลาสติก

  ขนาดพื้นที่ประทับ: 10 x 98 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 2 บรรทัด

 • 15 x 20 mm

  C-1520

  91.00 ฿

  สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  C-1520 ตรายางด้ามพลาสติก

  ขนาดพื้นที่ประทับ: 15 x 20 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 2 บรรทัด

 • 15 x 37 mm

  C-1537

  107.00 ฿

  สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  C-1537 ตรายางด้ามพลาสติก

  ขนาดพื้นที่ประทับ: 15 x 37 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 2 บรรทัด

 • 15 x 45 mm

  C-1545

  118.00 ฿

  สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  C-1545 ตรายางด้ามพลาสติก

  ขนาดพื้นที่ประทับ: 15 x 45 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 2 บรรทัด

Go to Top