สี่เหลี่ยมผืนผ้า
C-2037 ตรายางด้ามพลาสติก

ขนาดพื้นที่ประทับ: 20 x 37 มม.
จำนวนบรรทัดสูงสุด: 3 บรรทัด