สี่เหลี่ยมผืนผ้า
C-4045 ตรายางด้ามพลาสติก

ขนาดพื้นที่ประทับ: 40 x 45 มม.
จำนวนบรรทัดสูงสุด: 7 บรรทัด