Trodat-TR-9440BK ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิก
Trodat-TR-9440BK ตรายางพกพาหมึกในตัวแบบตลับพลิกTrodat

สีด้ามตรายาง; สีดำ

รูปพื้นที่ประทับ: สี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ วงกลม
ขนาดพื้นที่ประทับ: 40 x 40 มม.
จำนวนบรรทัดสูงสุด: 7