ตรายางหมึกในตัวแฟลชแฟนซี

ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช

แฟนซี Water Float Series แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า

เมื่อต้องการเลือกเครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตในแต่ละวันง่ายขึ้น ตรายางเป็นตัวเลือกที่ดี เพราะมันทำให้ท่านสื่อ
สารเนื้อหาโดยใช้เวลาและความพยายามเพียงเล็กน้อย ด้วยตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช Water Float Series แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดยอดนิยม เรามีหลายสีสันให้ท่านเลือกใช้ตลอดเวลา

วิธีเติมน้ำหมึก

ราคาทุกรายการต่อไปนี้ เป็นราคาลดพิเศษ 30% แล้ว

มี 8 รายการ

  • ข้อความของท่าน
    13 x 33 มม.

    WF 1333 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช
    Water Float Series -แบบ Cute Piglets(สีชมพู)
    พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

    ขนาดพื้นที่ประทับ :13 x 33 มม.

    จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

  • ข้อความของท่าน
    13 x 33 มม.

    WF 1333 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช
    Water Float Series -แบบ De-Lovely(สีชมพู)
    พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

    ขนาดพื้นที่ประทับ :13 x 33 มม.

    จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

  • ข้อความของท่าน
    13 x 33 มม.

    WF 1333 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช
    Water Float Series -แบบ Moon Rabbit(สีชมพู)
    พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

    ขนาดพื้นที่ประทับ :13 x 33 มม.

    จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

  • ข้อความของท่าน
    13 x 33 มม.

    WF 1333 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช
    Water Float Series -แบบ Green Dinosaur(สีเขียว)
    พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

    ขนาดพื้นที่ประทับ :13 x 33 มม.

    จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

  • ข้อความของท่าน
    13 x 33 มม.

    WF 1333 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช
    Water Float Series -แบบ De-Lovely(สีฟ้า)
    พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

    ขนาดพื้นที่ประทับ :13 x 33 มม.

    จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

  • ข้อความของท่าน
    13 x 33 มม.

    WF 1333 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช
    Water Float Series -แบบ Trojan Horse(สีฟ้า)
    พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

    ขนาดพื้นที่ประทับ :13 x 33 มม.

    จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

  • ข้อความของท่าน
    13 x 33 มม.

    WF 1333 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช
    Water Float Series -แบบ Blue Unicorn(สีฟ้า)
    พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

    ขนาดพื้นที่ประทับ :13 x 33 มม.

    จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด

  • ข้อความของท่าน
    13 x 33 มม.

    WF 1333 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช
    Water Float Series -แบบ Blue Unicorn(สีเหลือง)
    พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

    ขนาดพื้นที่ประทับ :13 x 33 มม.

    จำนวนบรรทัดสูงสุด : 2 บรรทัด