วิธีการเติมน้ำหมึก ตรายางแบบแฟลช
1.หงายด้านตรายางขึ้นแล้วเปิดฝาออกมา
2.หยอดน้ำหมึกลงบนส้วนที่เป็นรอยนูนน้ำหมึกจะค่อยๆซิมลงไป(บริเวณที่นูนออกมาจากตัวยาง)
ทำประมาณ4-5 ครั้ง
3.ทดลองปั้มงาน เพิ่มทำความสะอาดตรายางเพิ่มให้ตราบน้ำหมึกส่วนออกไป

วิธีการเติมน้ำหมึก ตรายางหมึกในตัวแบบพลิก
1.กดด้ามตรายางลงเล็กน้อย แล้วกดปุ่มล็อกที่อยู่ด้ามข้างทั้ง2ข้าง
2.ให้มือดันถาดนำหมึกให้ออกมา
3.หยดน้ำหมึกลงบนถาดน้ำหมึกประมาณ 4-5 หยด ให้ทั่วถาด
4.รอให้น้ำหมึกแห้งประมาณ 3 นาทีแล้วจึงนำถาดหมึกประกอบเข้าที่เดิม