วิธีการเติมน้ำหมึก ตรายางหมึกในตัวแบบพลิก

  1. กดด้ามตรายางลงเล็กน้อย แล้วกดปุ่มล็อกที่อยู่ด้ามข้างทั้ง2ข้าง
  2. ให้มือดันถาดนำหมึกให้ออกมา
  3. หยดน้ำหมึกลงบนถาดน้ำหมึกประมาณ 4-5 หยด ให้ทั่วถาด
  4. รอให้น้ำหมึกแห้งประมาณ 3 นาทีแล้วจึงนำถาดหมึกประกอบเข้าที่เดิม