• 25 x 37 mm

  C-2537

  140.00 ฿

  สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  C-2537 ตรายางด้ามพลาสติก

  ขนาดพื้นที่ประทับ: 25 x 37 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 4 บรรทัด

 • 25 x 45 mm

  C-2545

  166.00 ฿

  สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  C-2545 ตรายางด้ามพลาสติก

  ขนาดพื้นที่ประทับ: 25 x 45 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 4 บรรทัด

 • 25 x 55 mm

  C-2555

  182.00 ฿

  สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  C-2555 ตรายางด้ามพลาสติก

  ขนาดพื้นที่ประทับ: 25 x55 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 4 บรรทัด

 • 25 x 70 mm

  C-2570

  193.00 ฿

  สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  C-2570 ตรายางด้ามพลาสติก

  ขนาดพื้นที่ประทับ: 25 x 70 มม.
  จำนวนบรรทัดสูงสุด: 4 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  22 x 43 มม.

  HA 2243 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 22 x 43 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 4 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  22 x 55 มม.

  HA 2255 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 22 x 55 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 4 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  22 x 67 มม.

  HA 2267 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 22 x 67 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 4 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  22 x 78 มม.

  HA 2278 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 22 x 78 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 4 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  27 x 63 มม.

  HA 2763 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 27 x 63 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 5 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  27 x 78 มม.

  HA 2767 ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลช ด้ามสปริง
  พื้นที่ประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 27 x 67 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 5 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  24 x 41 มม.

  Shiny S-826 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 24 x 41 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 4 บรรทัด

 • ข้อความของท่าน
  25 x 82 มม.

  Shiny S-833 ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

  ขนาดพื้นที่ประทับ : 25 x 82 มม.

  จำนวนบรรทัดสูงสุด : 4 บรรทัด

Go to Top