สี่เหลี่ยมผืนผ้า
C-1020 ตรายางด้ามพลาสติก

ขนาดพื้นที่ประทับ: 10 x 37 มม.
จำนวนบรรทัดสูงสุด: 2 บรรทัด