สี่เหลี่ยมผืนผ้า
C-1045 ตรายางด้ามพลาสติก

ขนาดพื้นที่ประทับ: 10 x 45 มม.
จำนวนบรรทัดสูงสุด: 2 บรรทัด