สี่เหลี่ยมผืนผ้า
C-1598 ตรายางด้ามพลาสติก

ขนาดพื้นที่ประทับ: 15 x 98 มม.
จำนวนบรรทัดสูงสุด: 2 บรรทัด