สี่เหลี่ยมจัตุรัส
C-2025 ตรายางด้ามพลาสติก

ขนาดพื้นที่ประทับ: 25 x 25 มม.
จำนวนบรรทัดสูงสุด: 4 บรรทัด