สี่เหลี่ยมผืนผ้า
C-3270 ตรายางด้ามพลาสติก

ขนาดพื้นที่ประทับ: 32 x 70 มม.
จำนวนบรรทัดสูงสุด: 6 บรรทัด