สี่เหลี่ยมผืนผ้า
C-1580 ตรายางด้ามพลาสติก

ขนาดพื้นที่ประทับ: 15 x 80 มม.
จำนวนบรรทัดสูงสุด: 2 บรรทัด