สี่เหลี่ยมผืนผ้า
C-2598 ตรายางด้ามพลาสติก

ขนาดพื้นที่ประทับ: 25 x 98 มม.
จำนวนบรรทัดสูงสุด: 4 บรรทัด