สี่เหลี่ยมผืนผ้า
C-5066 ตรายางด้ามพลาสติก

ขนาดพื้นที่ประทับ: 50 x 66 มม.
จำนวนบรรทัดสูงสุด: 9 บรรทัด