สี่เหลี่ยมผืนผ้า
C-3255 ตรายางด้ามพลาสติก

ขนาดพื้นที่ประทับ: 32 x 55 มม.
จำนวนบรรทัดสูงสุด: 6 บรรทัด